Mừng Tết Thuần Chay - Đón Nhiều Điều May

 Giò Nấm Thuần Chay  Giò Nấm Thuần Chay
290,000₫
 Hoành Thánh Sơ Chế - Vegan Wontons  Hoành Thánh Sơ Chế - Vegan Wontons
150,000₫
 Mọc Chay Viên Sẵn (200gr)  Mọc Chay Viên Sẵn (200gr)
100,000₫