Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Bún Mùng Mát Mẻ (Noodle with Vegan balls)

Bún Mùng Mát Mẻ (Noodle with Vegan balls)

70,000₫

Mô tả

 Bún Mùng Mát Mẻ (Noodle with Vegan balls)