Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Bún Nấm Om Chuối Đậu (Rice noodles, Green Banana, Mushrooms, Homemade Tofu

Bún Nấm Om Chuối Đậu (Rice noodles, Green Banana, Mushrooms, Homemade Tofu

70,000₫

Mô tả

 Bún Nấm Om Chuối Đậu (Rice noodles, Green Banana, Mushrooms, Homemade Tofu