Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Bún Thang Thích Thú (Noodle with salted radish, Ginger broth, mushroom)

Bún Thang Thích Thú (Noodle with salted radish, Ginger broth, mushroom)

70,000₫

Mô tả

 Bún Thang Thích Thú (Noodle with salted radish, Ginger broth, mushroom)