Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Hủ Tiếu Lứt Hương Biển (Brown rice noodles, Vegan fennel balls, Mushroom)

Hủ Tiếu Lứt Hương Biển (Brown rice noodles, Vegan fennel balls, Mushroom)

70,000₫

Mô tả

 Hủ Tiếu Lứt Hương Biển (Brown rice noodles, Vegan fennel balls, Mushroom)