Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)

70,000₫

Mô tả

 Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)
 Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)
 Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)