Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

Phở Phởn Phơ (Vegan Phở Noodle)

70,000₫

Mô tả

 Phở Phởn Phơ (Vegan Phở Noodle)
 Phở Phởn Phơ (Vegan Phở Noodle)