Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Bánh Hỏi Hồ Hởi ( Soft thin vermicelli noodles with Vegan rolls in Betal leaf)

Bánh Hỏi Hồ Hởi ( Soft thin vermicelli noodles with Vegan rolls in Betal leaf)

70,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Bánh Hỏi Hồ Hởi ( Soft thin vermicelli noodles with Vegan rolls in Betal leaf)