Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Mỳ Quảng Quấn Quít (Turmeric Noodle with Chive and Mushroom)

Mỳ Quảng Quấn Quít (Turmeric Noodle with Chive and Mushroom)

70,000₫

Mô tả

 Mỳ Quảng Quấn Quít (Turmeric Noodle with Chive and Mushroom)