Miễn phí vận chuyển cho Đơn hàng nguyên tuần QUẬN 1 - FREESHIP for WEEK COMBO in D1.

 Bún Bung Bụ Bẫm ( Rice noodles, Eggplants, Mushroom, Homemade Tofu)

Bún Bung Bụ Bẫm ( Rice noodles, Eggplants, Mushroom, Homemade Tofu)

70,000₫

Mô tả

 Bún Bung Bụ Bẫm ( Rice noodles, Eggplants, Mushroom, Homemade Tofu)